Zpravy Vyboru

Výbor Sokola Melbourne Inc. na rok 2017-2018
Sokol Melbourne Inc. Committee for 2017-2018

Funkce – Position Jméno – Name Telefon – Phone
Starosta – President Věra Zlatá 0411 143 980 vera.zlaty@gmail.com
Vicestarosta – Vice president Michal Krejčí 0413 225 418 michalsokolnik@gmail.com
Sekretar – Secretary Marcela Taylor 0407 185 617 marcelataylor@y7mail.com
Pokladnik – Treasurer Vlasta Šustková 0408 088 167 susvlas@hotmail.com
Člen – Member Jan Sedlák 0421 709 183 honzojs@gmail.com
Člen – Member Boris Kubeš 0409 263 688 boriskubs@gmail.com
Člen – Member Alena Špirochová 0404 762 084 alenaspiroch@yahoo.com.au
Člen – Member Pavel šindelař 0402 579 811 budha.sindelar@gmail.com
Člen – Member David Clark elan67@bigpond.com
Člen – Member Michal Růžička evaruzicka@bigpond.com.au