Vážení čtenáři

V minulém čísle Kvartu jsme vás informovali o tom, jak probíhá zvelebování sokolských prostorů, některých plánech a problémech.

Co se změnilo a co nás čeká?
Boris a Michal Hančin namontovali nová světla pro dostatečné osvětlení sálu, konečně na sebe vidíme. Sokol zakoupil nové přídavné LED reflektory na osvětlení jeviště, které zapojil Ivan Hejl a vše naprogramoval. Dále Sokol zakoupil kompletně nové ozvučení včetně mixážního pultu, který může ovládat snad vše, co dnešní doba vyžaduje, včetně ovládání projektoru. Na příští akci, koncertu Pavla Nováka, bude již vše zapojeno a nemusíme si půjčovat kvalitní systém, abychom vyhověli I náročnějším kapelám. Naopak můžeme zapůjčovat naše zařízení jiným spolkům, které si u nás v Sokole  pronajímají sál.
Sokol opět utrpěl malou záplavu a pojišťovna uhradila způsobenou škodu s podmínkou, že opravíme okapy a svody. Zde nastává velký problém. Asi před čtyřmi lety Sokol investoval do opravy střechy, okapů a svodů 16 000 dolarů, přesto stále zatéká. Firma, která tuto práci provedla, mi oznámila, že vše je uděláno dobře, pouze prý musíme okapy čistit. Před poslední záplavou byly okapy vyčištěné, ale nijak to nepomohlo. Někde je zakopaný pes a poněkud nevíme, co s tím. Orientačně jsme zajistili cenovou kvótu na demolici staré azbestové střechy a cenu na střechu novou. Samotná střecha není v nejhorším stavu, ale zápolíme s jakýmikoliv pracemi na střeše. Firmy odmítají cokoliv na
střeše provést, protože střecha je azbestová.

Další velký problém je přerostlý strom před budovou Sokola. Informovali jsme council a bylo nám přislíbeno, že strom ořežou. Právě tento strom způsobuje zanášení okapů
listím a ucpávání odvodů ze střechy. Doufejme, že council brzy splní, co slíbil a tím se nám podstatně ulehčí údržba střechy.
Jaké jsou plány do budoucna? Stále zvažujeme renovaci horního patra a to s ohledem na finance, pracovní síly a rozvržení prací na fáze bez podstatného omezení provozu horního patra. Začali jsme pomalu nakupovat materiál na stolové vybavení na úrovni.
Držíme se základního konceptu interiéru a věříme, že vše časem zrealizujeme ke spokojenosti všech členů a návštěvníků Sokola.

Za výbor Sokola
Michal Krejčí

Vážení čtenáři.

Výbor Sokola považuje za slušnost a povinnost vás informovat o zásadním dění, rozhodnutích a plánech ve prospěch nás členů a Sokola.

Již delší dobu podstatnou část příjmů  Sokola je tvořen z pronájmu prostor pro taneční skupiny a akce jiných organizací. Lidem se naše prostory jednoduše líbí. Bohužel k relativní dokonalosti chyběla klimatizace a úprava osvětlení sálu. Nejideálnější řešení klimatizace je poněkud nemožné z důvodu azbestové střechy Sokola. Každá firma odmítla možnost opravy nebo výměnu původního klimatizačního zařízení který je umístěn na střeše a napojen na rozvody v sále a prvním patře.

Sokol nedisponuje částkou 60 000 dolarů pouze na výměnu střechy a protože v minulosti bylo investováno do provizorních rešení bez uspokojivého efektu, bylo  rozhodnuto nainstalovat nový klimatizační systém pro sál v hodnotě 20 000 dolarů.  Práci provedla fundovaná firma s ohledem na požadavky kterým musí systém vyhovovat i se zárukou na naše požadavky. Konečně budeme mít v létě chladno a v zimě teplo ať se děje co se děje.

K velkému potěšení se Michal Hančin s Borisem pustili do instlace hlavního osvětlení sálu. Konečně když bude potřeba, budeme vidět. Ivan Hejl slíbil že plně zprovozní elektronické ovládání osvětlení jeviště a pomocných estetických světel v sále.

Tímto by asi skončil náš úkol plně vybavit náš sál vším nezbytným a potřebným k uspokojení pronájemců a nás členů pri pořádání společných akcí.

Už nám chybí pouze inovovat zastaralé zvukové vybavení. Doufám že se na únorové schůzi výboru rozhodneme pro nejschůdnější řešení tohoto problému. Budeme projednávat i budoucnost prvního patra což je jídelna a knihovna. Tyto prostory si přímo žádají o renovaci.

 

Za výbor

Michal Krejčí

 

Vážení čtenáři krajané

Před dvěma roky jsem byl požádán abych Sokolu pomohl s Kvartem a v dobrém úmyslu jsem na tuto nabídku přistoupil. Po půl roce otálení bývalého výboru jsem byl přijat do výboru a opět s dobrým úmyslem pomoci Sokolu a československé komunitě. Lhal bych, kdybych tvrdil že vše šlapalo ve výboru hladce a v budovatelském duchu. V průběhu času byl výbor obohacen o staronové členy kteří jako já byli ochotni Sokol zvelebit, pořádat zajímavé akce jako v minulosti, zprůhlednit hospodaření s financemi a vyřešit
nejožehavější problém BAR. K mému překvapení jsme my nový iniciátoři narazili na totální odpor většiny výboru, stávající nevyhovující a starý draze zaplacený bar zbourat a udělat nový bar včetně přestavby interiéru. Rozumné argumenty zvítězily,
menšina porazila většinu a byl vyřešen i problém s financemi na stavbu nového baru bezúročnou půjčkou Vlasty Šustkové 7 000 dolarů se splatností na 2 roky pouze z tržeb baru. Nadšení bylo veliké i ze strany některých řádových členů i nečlenů a za měsíc jsme měli nový bar. Už první akce potvrdila že záměr byl namístě a slova chvály těšila každého kdo se na tomto projektu podílel. Hurá, vše jede podle plánu. Za 9 – 10 měsíců jsme splatili celou půjčku. Malý šok jsem si prožil na výroční schůzi Sokola při volbách. Z malého davu účastníků se ozvaly hlasy ohledně legálnosti soukromé půjčky Vlasty Šustkové na stavbu nového baru. Spíš jsem očekával děkujeme a nebo něco ve smyslu dobrá práce, my vám věříme a my vám také pomůžeme. Nicméně akce se pořádaly, nadšení neopadlo a dokončily jsme nejdůležitější fázi renovace sálu. Dílo to není dech výrážející ale nemusíme se stydět za nejhezčí a ůčelný prostor všech Sokolů.
Teď trochu čísel. Do spodního sálu bylo investováno 11 000 dolarů za bar s pípou, obložení stěn, nádstavba pódia, reflektory, 65 inčová televize a grafická ýzdoba interiéru. Celková hodnota je těžce vykalkulovatelná ale může se pohybovat okolo 60 000 dolarů a to za materiál a teoretickou mrzkou mzdu lidí kteří vše udělali. Nikdo z lidí nedostal jediný dolar za práci, nemluvě o benzínu, parkovné, pokuty za parkovné a odobně. Rána pod pás se ke mně donesla před pár dny. Někdo někde pronesl, že se tam v Sokole někdo pěkně obohacuje. Odkud se takový výrok vynořil a z jaké nemocné hlavy? Jak může ěkdo něco takového vypustit z úst? Zase pár čísel. Boris Kubeš převzal bar a má totální kontrolu nad všemi financemi, tržbami, zásobováním a obsluhou baru. Minulý měsíc daroval Sokolu 106 hodin pouze pro provoz baru. Nedostal ani cent a jeho účetnictví sedí na 100 procent. Asi 5 let měl Sokol na kontě plus mínus 16 000 dolarů. Za 1 rok a 3 měsíce SOKOL má na kontě 24,889.30 dolarů plus 11 000 dolarů za sál činí
35 889.30 dolarů bez dotací které jsou na cestě asi 4 500 dolarů. Takže SOKOL by měl mít asi 40 000 dolarů mínus 11 000 dolarů za financování sálu. Sokol je nevýdělečná organizace a výbor se má starat co nejlépe o chod této organizace. Žádné stanovy  neurčují členům výboru aby obětovali stovky hodin manuální práce za účelem budování a udržování chodu Sokola. Kde jsou ostatní krajané? Začínám pochybovat o celém smyslu veškerého se snažení pro Československou komunitu. Nicméně řeči jako český klub a slovenský klub zní v tomto případě nevhodně. SOKOL není a nebude nikdy jiný než československý klub. Prosím vás zapomeňte a nedělte otázku SOKOL na čechy a slováky. Všechno děláme pro všechny. Ve výboru nemáme ani jednoho slováka. Proč?
Vždyť je to nás všech. Další problém je mladá generace. Ať děláme co děláme tak mladí čechoslováci nemají o budoucnost Sokola zájem. Kvart vydáváme pouze pro skalní čechoslováky a žádné výzvy nefungují. Mladá generace je úplně někde jinde než pojem vlastenectví a předávání československé kultůry. Zastavili jsme projekt s renovací prvního patra restaurace Sokola. Elán slábne a pochybujeme o smyslu tohoto projektu. Pro koho?
Pokud máte pocit z tohoto článku že je pesimistický, tak ano. Je pesimistický. Nechci dále vydávat Kvart a nechci být členem výboru za stávajícího přístupu krajanů k našemu společnému zájmu. Kvart bych byl ochoten vydávat pouze z nostalgie a sympatie ke krajanům ale pouze proto, že si to přeje naše a starší generace . Jinak v tom nevidím smysl. Nevidím žádné nové tváře a sympatie k naši komunitě.
Na závěr bych chtěl poděkovat mnoha krásným lidem kteří nám nezištně pomohli a pomáhají.
Věra Zlatá, Vlasta Šustková, Alena Špirochová, Marcela Taylor, Romy , Boris Kubeš, Honza Mandlík, Pavel Šindelář, Michal Hančin, Pavel Pařízek, Franta Bouračka,
Josef Slarko, Filip Toth, Truhlík, Daniel Brodecký, Robert Brodecký, Ivan Míček, Jason Kubeš, Hungarian crew, Jogoslavian crew, Dušan Javorka, …………………….
Omlouvám se ostatním na které jsem si nevzpomněl. Bohužel nemám jinou šanci jak vám oznámit že SOKOL v danné situaci není moje priorita a nehodlám se více v
Sokole angažovat jako zapálený člen pro správnou věc. Pokud máte nějaké připomínky či názory tak můžete psát své připomínky či názory zde na website. Pod tímto článkem.

Michal Krejčí