Výbor Sokola Melbourne Inc.

Na valné hromadě Sokola Melbourne Inc., která se konala v 13. listopadu 2005 Národním domě, byl odhlasován nový výbor Sokola s novou starostkou a několika novými členy výboru.


FUNKCE  JMÉNO  TELEFON   EMAIL
 Starosta  Zuzana Vasitch  0413 032 366  
 Místostarosta **  
 Jednatelka  Naďa Pospíchalová  03 9432 8246  
 Pokladník  Marketta Lyell  0413 852 488
 
 Člen výboru  Milena Petrová  0432 920 601  
 Člen výboru  Milan Hemala
03 9555 3139  
 Člen výboru  Vlasta Šustková  0408 088 167
 

 * Od 29.3. 2006 Eva Breward není členkou výboru Sokola Melbourne Inc. a funkci jednatelky zastává Naďa Pospíchalová.
Novým členem výboru do příští valné hromady byl zvolen Milan Hemala.
 
** 31.5. 2006 Pavel Pospíchal na vlastní žádost rezignoval na funkci místostarosty. Tato funkce zůstane do valné hromady (27.8.2006) neobsazena. 

Nová starostka Sokola Melbourne Inc. se představuje

 

Jmenuji se Zuzana Vasitch. Do Melbourne jsem se přistěhovala před devíti lety z Mladé Boleslavi a rok na to jsem začala v Sokole nejprve vyučovat český jazyk a postupně se zapojila do dalších aktivit v Národním domě. V roce 1999 jsem se stala členem Sokola a výboru. Ve výboru jsem působila několik let ve funkci jednatelky a tuto funkci jsem opět vykonávala v minulém roce. Za dobu mého působení v Sokole jsem měla možnost poznat, co každodenní provoz Národního domu obnáší a kolik dobrovolné práce a času je potřeba.

Jak si představuji budoucnost Národního domu jsem  vysvětlila ve svém volebním programu:

1. Národní dům je otevřen všem lidem a jejich návrhům
2. Budu usilovat o rozšíření členské základny, zejména o mladší generaci
3. Bude organizován zajímavý program v Národním domě:

  • Tematické taneční zábavy pro Čechy a Slováky
  • Akce pro děti
  • Promítání českých filmů
  • Úterní obědy, čtvrteční odpoledne a další

4. Informace o dění v Národním domě budou zveřejněny na oficiální webové stránce a budou dostupné široké veřejnosti
5. Jméno Národního domu v Melbourne bude synonymem přátelství a spolupráce Čechů a Slováků

Děkuji vám za vaši důvěru a podporu, které si nesmírně vážím, a kterou jste mi svým hlasem vyjádřili.

Závěrem mi dovolte, abych ještě jednou poděkovala bývalému starostovi Pavlu Pospíchalovi za všechnu jeho obětavou práci, čas a energii, kterou věnoval Sokolu ve funkci starosty po dobu šestnácti let.

Všichni víme, že činnost Sokola nespočívá pouze na jedné osobě a já věřím, že dostanu maximální pomoc nejen od členů výboru, ale také od vás všech ostatních.

Těším se na spolupráci.

Zuzana Vasitch
   

 

 

 
 
Email: | Privacy Statement | © 2005 - 2011 Sokol Melbourne
Powered by Etomite 0.6 (Prelude).
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 2.5 Australia

Website hosted by Jan Tomka