Komentáře čtenářů - Archiv - 18.5.2006 - 29.5.2006

Na této stránce budeme zveřejňovat vaše příspěvky, které nám zašlete na:


Redakce serveru nenese odpovědnost za obsah zveřejněných příspěvků čtenářů. Zaslané příspěvky neprochází gramatickou ani stylistickou úpravou. Redakce serveru si vyhrazuje právo nezveřejnit texty obsahující vulgární výrazy, urážky, hanobení rasy či národa. 

Starší příspěvky:


 

18.5.2006
Od: Josef  Hájek

Dobrý den

Zvolil jsem toto oslovení, protože ve skutečnosti nevím koho oslovuji. Jmenuji se Josef Hájek a žiji již 59let v České dříve Československé republice. Při cestování na internetu jsem náhodou objevil stránky krajanského časopisu Kvart. Protože mám své osobní a rodinné důvody nahlížet do australských stránek, zajímala mne rubrika Komentáře čtenářů. Zde jsem zjistil, že se utkali nebo možná ještě utkávají 3 pánové s jednou paní na téma komunistický režim v Československu a v České republice. Velmi pozorně jsem si tyto příspěvky přečetl a nad některými jsem se velmi podivoval. Pánové kteří tak vehementně bránili příspěvky pana Nebeského i Paní Slováková která je kritizovala,se všichni podle mého názoru ve svých příspěvcích dopouštějí nepřesností z neznalosti prostředí o kterém píší. Není možné se orientovat jen z občasných návštěv staré vlasti, tady musí člověk žít, aby si plně uvědomoval situaci. Proto si dovoluji touto cestou několik poznámek k příspěvkům paní Slovákové a pana Nebeského.
Když jsem pročítal příspěvky paní Slovákové, tak jsem si představil, jak přijede jednou za čas do země kde se narodila, mluví s příbuznými a s dalšími lidmi na různá témata zdejšího současného života. Věřím tomu, že oni jí skutečně říkají to co ona ve svých článcích píše. Na přiklad co se týká zdravotnictví a školství, to druhé mohu posuzovat lépe, protože v něm 33 let pracuji jako učitel. Ti lidé nechtějí návrat komunistů, to jste špatně pochopili její slova, oni chtějí aby se jejich děti chovali jako oni, aby se vzdělávali, aby se chovali slušně ke starším lidem , aby měli přehled, který se od vzdělaného člověka očekává. A to naše školství poskytovalo a stále poskytuje. Pracuji na střední škole s dětmi od 15 do 20 let. Věřte mi, že to nikdy v minulosti nebyla taková dřina jako dnes. Ty děti nejsou vůbec jiní než jsme byli my, jsou jen neustále bombardováni tzv. svobodou , které nerozumí a mnohdy si jí vysvětlují po svém. Nedávno se mě jeden student s vážnou tváří zeptal jestli je naše škola komunistická, když nemůže při vyučování mít čepici na hlavě, poslouchat svůj přehrávač hudby a mít nohy na stole. Když jsem mu trpělivě vysvětlil, že to nemá s komunismem nic společného ale spíše se slušným chováním, zjevně se mu ulevilo. Když jsem se ho ptal jak na to přišel, řekl mě že to viděl v nějakém americkém filmu a v Americe komunisti určitě nejsou. Když slyšíte zde v Čechách říkat obyčejné lidi za komunistů by se tohle nestalo, znovu opakuji, oni nechtějí komunisty , oni chtějí slušnost a solidnost ve vztazích mezi lidmi. Nevím jak je to ve vašem městě , ale vzpomínám si na to když jsem byl kluk a naháněl jsem holky , dělali jsme ze sebe světáky když jsme se vraceli v noci domů z nějakého tancování nebo vinárny, tak nebyl žádný problém doprovodit třeba pěšky z centra Prahy dívku na Smíchov nebo do Holešovic. Dnes by jste v tuto noční dobu ušel tak 500m a stal by jste se snadnou kořistí násilníků, zlodějů, různých distributorů všeho možného a taky by jste takovou cestu nemusel přežít. To je to na co si lidé vzpomínají a ne na to že by chtěli komunisty. Oni chtějí jen slušnou společnost. Protože učím na naší škole i námi ne příliš oblíbený předmět občanskou nauku, beru to spíše prakticky. Chodím se studenty na soudní projednávání trestných činů jejich vrstevníků, do vězení aby viděli důsledek takového jednání a též chodíme do parlamentu. Stala se taková příhoda. Zase nevím jak u vás, ale u nás je ve sněmovně atmosféra hrozná. Při jednáních nikdo nikoho neposlouchá, všichni někam stále chodí, jedí na svých poslaneckých stolech dokonce jsme viděli dvě poslankyně jak si poměřovali nový svetr. Když tohle viděli moji studenti, byli tak v šoku, že na té galerii nikdo z nich celou dobu nepromluvil ani slovo. Náhle nastal obrat. Měl se začít projednávat zákon, který se jich týkal. Byl to návrh na snížení trestní odpovědnosti mládež z 15. let na 14. let. Diskuse byla vášnivá a mnoho poslanců se zastávalo chudáků dětí, kteří mají být odpovědní za své činy, když jsou ještě děti. Slovo si vzal jeden poslanec a první co udělal požádal přítomné velmi zvučným hlasem aby se posadili a poslouchali ho. Kupodivu poslechli. On jim sdělil toto. Před měsícem tady zasedal ve vašich lavicích dětský parlament. Vybral jsem ze základních škol děti z 7,8a 9 tříd, to jsou ti kterých se tento zákon týká a posadil jsem je do vašich lavic. Dostali jen jednu otázku a hlasovali o ní. Otázka zněla na kolik let je vhodné snížit trestní odpovědnost mládeže. Hlasování bylo velmi překvapivé 96 procent dětí si přálo snížit tuto hranici na 13let. Teď jsme u toho proč vám to píši. Ty děti znají nejlépe prostředí ve kterém žijí, oni se bojí některých spolužáků, kteří si svobodu vysvětlují po svém, oni chtějí aby byli potrestáni ti jejich vrstevníci, kteří páchají trestné činy a nic je za to nepostihuje. To píši proto abych tím dodal na důrazu svému tvrzení, že při soudech situace v České republice je nutné zde žít.
Upozorňuji na závěr na skutečnost že komunista nejsem a nikdy jsem jím nebyl. S tímto zločinným režimem mám své zkušenosti. Když mě byli 2 roky tak mě komunisti zavřeli tátu do vězení za údajnou protistátní činnost, za několik měsíců jim z vězení uprchl nejprve do Německa a později k Vám do Austrálie, ale bohužel já jsem ho již nikdy neviděl.
Celý život po něm pátrám, ale zatím bezvýsledně.

Pokud jsem se svými slovy někoho dotkl, velmi se tímto omlouvám.

Josef Hájek
 

26.5.2006
Od: Barbara Semenov

Dobrý příspěvěk pana Hájka o soudech situace v dnešní České republice.  Osobně tam jezdím (a velmi ráda) dvakrát do roka na jeden až dva měsíce a soudit současnou situaci bych si přesto nikdy nedovolila.  Byly však předchozí příspěvky soudy a nebo jen osobními dojmy a názory Čechů, žijících v Austrálii? 
Osvěta a školství jsou stěžejní v každé zemi, podle její efektivnosti pak vypadají a jednají i národy - viz Austrálie, USA, ČR,...  Nezbývá než pokračovat v mravenčí výchovné a osvětové práci, aby si mladí lidé (ale i ti staří) uvědomovali, kudy by měla vést cesta současná a budoucí.  To platí pro každou zemi.  
 
Barbara Semenov, Melbourne
 
PS  Good Luck ve Volbách (i když já osobně zase nerozumím třeba tomu, jak může kandidovat zločinecká strana).

 

28.5.2006
Od: Josef  Hájek

Dobrý den Paní Semenovová, promiňte, jsem zvyklý vyslovovat ženská příjmení s koncovkou ová. Moc děkuji za reakci na můj článek a pokusím se ještě doplnit, co jsem napsal nejasně a mohl by zde být dvojí výklad. Máte asi pravdu v tom, že od přispívatelů paní Slovákové a pana Nebeského to mohly být úvahy a ne soudy o situaci v ČR, ale z mého pohledu se to jevilo jako soudy, zvláště u pana Nebeského. Co člověk, to jiná zkušenost s komunistickým režimem. Podivujete se nad tím, že není komunistická strana zakázána a kandiduje do voleb. Pokusím se o vysvětlení situace. Mnoho mých studentů mi pokládá stejnou otázku. V roce 1989 se obracela karta a začala tzv. Sametová revoluce, která byla nazvána takto proto, že nedošlo ke krvavému převratu jako v některých jiných zemích, ale relativně pokojnému předání moci. Jistě víte, že v polistopadové vládě byli i komunisté. Až tak do toho moc nevidím, ale domnívám se, že to byla úlitba komunistům, aby nevyvolali teror a krveprolití. Vśe k tomu tenkrát směřovalo. Šikovaly se komunistické lidové milice a další složky. Jestli to bylo správné nebo ne, je dnes těžké posoudit. A toto byl asi důvod, že nebyla komunistická strana jako zločinecká organizace zakázaná podobně jako byla zakázaná NSDAP v Německu po válce. Dovedu si docela představit, kolik lidí v Německu by tuto stranu po válce volilo. To procento by bylo asi velmi podobné procentu preferenci komunistiké strany. Dále se mně studenti ptají, proč mají komunisté tolik hlasů, když jsou to zločinci, jak jim říkáme? Kdo jim ty hlasy dává? Odpovídají si sami, asi to budou starší lidé. Když se podíváte na různé sešlosti komunistů, dají se tam ti starší spočítat velmi snadno. Ta čísla se pohybují v řádu stovek a to je zanedbatelné. Říkám jim pohrobci. Tato skupina ty hlasy nedělá. Bohužel to dělají mladí lidé.
Pokusím se to vysvětlit. Každý z nás se ocitnul zákonitě v životním období, které nazýváme puberta a adolescence. V tomto období se snažíme osamostatňovat svojí mysl a nechceme již napodobovat tzv. dospělé lidi, začínáme revoltovat, a protože je té politiky kolem nás hodně, hledáme svůj směr i v politice. Oni nezažili to, co jme si prožili za komunistického režimu, oni hledají protiklad k názoru rodičů a starších lidí. Komunistická strana jim ten protiklad ve svém lživém programu nabízí. Kdysi, když jsem si povídal se svojí matkou o politice, tak mě taky připadalo, že na komunisty stále jen nadává, a tak jsem se jí tenkrát zeptal, proč je teda po válce volili, když jsou tak špatní. Ona odpověděla, že hodně toho naslibovali a zpočátku i dobré věci udělali. My jsme byli mladí a hloupí. Bohužel se to opakuje. Nakonec Vám řeknu svůj názor na volby v ČR. Vypadá to, že volby i když těsně, vyhraje pravicová strana ODS a to bude mít za následek velké změny v sociálním postavení většiny lidí v ČR. Bude zrušeno regulované nájemné v bytech, bude se více platit ve zdravotnictví, bude se platit více ve školství a další možná potřebné, ale příliš rychlé sociální škrty. Pokud to udělají, jak slibují, dovolím si jednu smutnou prognózu. Vítězem příštích voleb budou k mé velké lítosti Komunisté.

Josef Hájek
Praha

 

28.5.2006
Od: Barbara Semenov

Milý pane Hájek,

i tato Vaše odpověď se mi líbí. S výjimkou té dlouhodobé prognózy. A to je právě to, s čím mám problém.

I kdyby bylo tak, jak píšete, že KSČ byla "úlitbou" té doby, měla být postupem času odstraněna, protože nejen že nemá čistý štít, což se dá dokázat i jejím členům, ale stále se ještě nedistancovala od komunistické ideologie, která, jak vpravdě píšete a jak lidé, odsuzující tuto stranu často dělávají, se dá přirovnat k podobně zločinecké straně, jakou byla NSDAP. Takto ovšem stále kandidující strana dělá s mladými přesně to, co mi vysvětlujete. Dává jim utopistickou alternativu, ke které se budou ve své naivitě upínat, pokud jim to právě mnou již dříve zmiňovaná osvěta, jejíž částí jste i Vy jako středoškolský profesor, nevysvětlí a nenasměruje je jinam. Podstatou zůstává, že vyhrají-li v přespříštích volbách komunisté, může to znamenat ztrátu demokracie státu. Rozumějte, úplně chápu, že mladí chtějí být v opozici a brání ideály a sociální spravedlnost. To je přirozené a vidíme to i tady v Austrálii. Krása demokracie je neustálé vyrovnávání se levice a pravice, takže nedochází k vládě jedné strany - tak jak máme v živé paměti, brrr... Proto také nemám nic proti ČSSD (až na to, že se chce pořád kamarádit s KSČ), já sama bych přirozeně volila ODS, protože my emigranté jsme z principu pravičáci. I když - vidíte, protože mám také americké občanství, volila jsem v posledních letech v USA zásadně demokraty, protože myslím, že republikánci tam dnes se svým prezidentem ujíždějí už někam docela mimo.

Doufám, že ve volbách vyhraje ODS, bohužel nemohu dát svůj hlas, protože jsem mimo český konsulát v Sydney a Česká republika neumožňuje volbu poštou. Paní Slováková by mi možná mohla napsat, že mi do toho nic není, protože tam nežiji, ale mně do toho je, opět nejen z principu, ale i proto, že moje osmnáctiletá dcera, která se narodila v Austrálii, miluje Prahu a chtěla by tam jednou třeba opět žít. Pokud tam nebude komunistická diktatura...

ODS udělá nezbytné zásahy a bude nepopulární, podobně tomu bylo i u nás ve Viktorii, kde byl pravicový premier Jeff Kenneth pod konstantní palbou kritiky a v závěru nahrazen levicovou "pohodovou" vládou Steve Brackse. Kdo se ovšem zasloužil o skutečný rozkvět a rozmach státu je dnes nabíledni a byla to právě dříve nepopulární pravice. Na Austrálii je mi sympatické, že ač je názorově velmi rozličná a tolerantní, většina se v posledních letech umí dobře rozhodnout, komu dát svůj hlas. Podobné bych přála České republice. Pročítám "chaty" lidí, - tolik názorů, tolik kritiky do všech stran! Mají konečně šanci rozhodovat a přesto jsou tak rozptýleni. Mrzí mne, že - a opět to přináším na přetřes - současná osvěta - školství, média, kultura a její představitelé nepůsobí dostatečně a zanechávají voliče v limbu, nechuti a nerozhodnosti.

Ještě jednou - Držím palce a - ... uvidíme

Barbara Semenov, Melbourne 

 

28.5.2006
Od: Josef  Hájek

Dobrý den paní Semenov, i když nejprve oslovuji Vás,chtěl bych touto cestou nejprve  poděkovat administrátorovi těchto diskusních příspěvků za jejich rychlé uveřejňování. Jsem velmi potěšen.
   Nyní bych si dovolil reagovat na Vaši odpověď. Vaše příspěvky jsou tak výborné, že si je čtu několikrát za sebou a rozmluvy s Vámi jsou pro mne velmi přínosné, i když máme každý ze svého pohledu na některé skutečnosti jiný názor. Ale na tom je, myslím, diskuse založena. To se snažím vštěpovat i svým žákům. Říkám jim, že nemusí mít stejné názory jako ti, s kterými mluví, ale za každou cenu ať ty své názory vyjadřují slušně a bez urážek, zesměšňování a jiných negativních projevů. Tohle je právě to, co se zatím  nedaří našim politikům. Psala jste, že kdyby jste mohla volit, dala by jste přednost ODS jako pravicové straně. Souhlasím i přes ty sociální škrty, které připravují, a  dovedu si i mluvu a vystupování  jejich představitelů přetransformovat do přijatelné nehulvátské formy, protože nejde o politiky, ale o politiku. Je ale mnoho lidí, kteří takto neuvažují, a proto ta roztříštěnost  a nejasnost v politické orientaci. To je jen můj osobní dojem z naší předvolební nálady u lidí. Dále s Vámi budu souhlasit v tom, že nejspíš by ty sociální úpravy vedly k větší prosperitě země a potažmo i lidí , ale je tu podle mého názoru jedno ale. Jedna věc je myšlenka a druhá věc je, zda ji dokáží její tvůrci uskutečnit. Jistě znáte toto  přísloví.  Když husa přeletí oceán, je to úctyhodný výkon, ale neznamená to, že se z ní stala labuť. Toto přirovnání jsem si dovolil, protože takto se mně jeví představitelé ODS. Nakonec bych chtěl napsat a ujistit Vás, že se budu ze všech sil a svého postavení  snažit, aby se ta moje hororová prognóza nikdy nenaplnila a Vaše dcera se mohla nastěhovat do staré vlasti, která bude pro ni  dále demokratická a stále tak krásná, jako je pro mne. Na úplný závěr bych jednak Vás, ale i redakci, chtěl požádat, zda by se mohli našich diskusí účastnit i moji studenti. Domnívám se, že by to bylo pro ně velmi přínosné.

Josef Hájek

 

29.5.2006
Od: Jarmila Slováková

Mily pane Hajku

Jeden muj znamy mne upozornil na vas prispevek do Kvartu, ktery se tyka tak trochu mne. Chci vam podekovat za to, ze jste mne taky nezaradil mezi "komunisty" jako to udelali panove pred vami, ze jste mne neposilal budovat socialismus a pod.  Jsem moc rada, ze vy jediny zatim jste pochopil co jsem tim chtela rict. Neumim se mozna tak presne vyjadrovat jako vy, nemam na to skoly, ale chtela jsem jen rict, ze opravdu tlumocim pocity lidi u nas "doma", samozrejme jen z meho okruhu znamych, kteri by si prali, aby se to vsechno co bylo dobre, vratilo. Nejsem si ale jista, jestli i vas tito panove, mozna i nektere damy, nezaradi taky mezi "komunisticke privrzence" jako mne.
 
Taky souhlasime, ja i manzel, s p. Semenov, ktera rika presne to, co se tyka Victorie v Australii, ze se nejvic o rozkvet tohoto statu zaslouzil  Jeff Kenneth a  Steve Bracks se svoji vladou to za leta jejich pusobeni bohuzel dotahli tam, kde jsme ted, ale musi to byt zase lide z Victorie, aby si to uvedomili a nevolili Brackse znova. Proto stojim i nadale za svym nazorem, ze jedine pravo na volby v CR by meli mit ti lide, kteri v ni trvale ziji a jaka tam bude nova vlada a jestli tam bude demokracie, nebo ne, to zalezi jen na nich. Kazdy si zvoli misto pro svuj zivot tam, kde se mu libi. 
 
My jsme prisli do Australie az po tzv. "Sametove revoluci". Reknu vam proc. Muj manzel byl v KSS od r. 74, tenkrat nastoupil vojenskou sluzbu a v podstate z "prikazu" nadrizenych "to" podepsal. Postupem casu si uvedomil, ze vubec nesouhlasi s nazory, ktere propagovala komunisticka strana, tak se rozhodl v r. 88, tedy jeste rok pred Sametovou revoluci, ze strany vystoupit. Kazdy mu to rozmlouval, aby si to rozmyslel, pry se deti(meli jsme 3) nikde nedostanou do skoly a pod. On si vsak stal za svym rozhodnutim. Nic se mu nastesti nestalo, i presto ze v te dobe pracoval ve vypocetnim stredisku kde se zpracovavaly i materialy pro statni statisticky urad. Nemeli totiz za nej nahradu a dat nekoho vyskolit to by vzalo dost casu a penez, tak ho tam "trpeli". Navic, aby JEHO NADRIZENI s tim  nemeli problemy, tak udali jako duvod zdravotni stav. V listopadu 89 mu ovsem kazdy klepal po ramene, jakou mel odvahu a nasledoval ho. My jsme byli nadseni tim, ze konecne prijde demokracie i k nam. Ja tajne psala letaky v praci, manzel je vyvesoval i u nich v podniku, pletla jsem trikolory pro vsechny nase zname a hrde jsme je nosili, riskovali jsme misto i kriminal,  protoze v te dobe jeste nebylo jasno, kto to "vyhraje". Jak pisete formovaly se LM a pod. Nadsene jsme zvonili klicema na namestich, kde nas rozhaneli prislusnici tenkrat VB, riskovali jsme vsechno, jen aby se to u nas obratilo k "lepsimu". Bohuzel se tak nestalo, situaci do svych rukou vzali podobni lide a  delali v podstate to same v blede modrem. Pridelili si majetky, nekteri rychle zbohatli na podvodech a pod. a i to byla jedna z pricin, kdy jsme se rozhodli vystehovat sem do Australie kde demokracie jiz byla a verili jsme,ze nase deti tady budou mit lepsi zivot. Ja vim, mozna si reknete, ze to nebylo spravne, ze jsme zbabele utekli a pod. mozna mate pravdu, ale lidi se rozhodnout pro zivot tam, kde se jim libi. Uz to vidim, jak se zase nekdo do mne pusti, za tento prispevek, ktery je urceny pouze vam. Napsala bych vam na soukromny e-mail, ale nemam tu moznost tak jsem zvolila tuto cestu. No to jsem ale trochu odbocila od puvodniho zameru.
 
Jeste jednou vam moc dekuji a preji vam, aby volby dopadly pro vsechny lidi co nejlepe,aby ti lide, kteri budou zvoleni, stali za svymi slovy a udelali vsechno pro to, aby se vsem lidem v CR zilo lip.
S pozdravem Jarmila Slovakova
 
 
 
29.5.2006
Od: Josef  Hájek
 
Josef HájekVážená paní Slováková,

Máte-li z mého příspěvku pocit, že jsem se Vás snažil zastat, tak to cítíte správně.
Jednak mě to připadalo jako přesilovka, když se do Vás ti pánové pustili a jednak jsem usoudil, což jste mi i sama potvrdila, že šlo z větší části o nedorozumění a možná též v některých částech i nepřesné vyjádření Vaší myšlenky. Trochu mě vadila u některých diskutujících militantnost s jakou kritiku Vašeho příspěvku prezentovali. Mluvíme-li jedněmi ústy o demokracii a svobodě slova, tak bychom měli dát v diskusi prostor i těm s kterými nesouhlasíme. Vy kterých se to týká, můžete namítnout, že s námi komunisté taky o ničem nediskutovali. To je pravda, ale nemůžeme dělat to co oni, to bychom byli stejní jako oni.
Velmi dobře chápu rozhořčení lidí, které komunistický režim poznamenal, chápu to, protože jsem jeden z nich. Komunisti zpřeházeli celý můj život, zničili mi rodinu, a na dlouho mne vyřadili z aktivního života. To ovšem neznamená, že zahořknu a budu jen nadávat. Je pravda, že mě v tom pomáhá každodenní styk se studenty a to mne drží v tom aby mě stálo za to potlačit křivdy a dívat se na současnost a pracovat s mladými lidmi, kteří tady u nás tomu budou za pár let velet. Podle mého názoru nesmíme zapomenout, ale není možné smutnou minulostí stále žít.

Josef Hájek

Praha

 

 

 

 
 
Email: | Privacy Statement | © 2005 - 2011 Sokol Melbourne
Powered by Etomite 0.6 (Prelude).
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 2.5 Australia

Website hosted by Jan Tomka